Öne Çıkanlar Penthouse Düğün Organizasyonu Lokman Hekim ev dekorasyonu kadın doğum

Yılların eskitemediği okul, müze oluyor 
Amerikan Kız Koleji olarak 1850’li yıllarda inşa edilen ve yıllar içinde farklı amaçlar için kullanılan binalar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından restore ediliyor. BDMR Mimarlık Mühendislik’in rölöve restitüsyon restorasyon projelerini hazırladığı yapı, restorasyon sonrasında “Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi” olarak hizmet verecek. Tarihe tanıklık etmesinden dolayı kent için önemli bir yere sahip olan binaların restorasyonunun 2017 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. 150 yıllık okul


Haçin, Zeytun, Elbistan, Urfa, Antep, Kilis, Halep, Beylan, Sis, Adana ve Tarsus’tan gelen gayrimüslim kız öğrencilere eğitim vermek için Amerikalı misyonerler tarafından yapılan Amerikan Kız Koleji, II. Abdülhamit Han dönemine kadar eğitim kurumu olarak varlığını sürdürmüş. Kentin önemli tarihsel miraslarından olan binalar, yıllar içerisinde farklı okullara ev sahipliği yapmış. 

Yıllara meydan okuyan binalar

Okul 3 ayrı yapı şeklinde inşa edilmiş, yıllar içerisinde yapılardan biri yıkılmış. Yapıların iç duvarları bağdadi, dış duvarları ise ince yonu ve kesme taşlarla yığma yapım tekniği ile inşa edilmiş. Anadolu’nun bazı şehirlerinde yer alan bu okullar, Amerikalı misyonerler tarafından tip planlı olarak tasarlanmış. Ayakta kalan yapılar doğu - batı eksenli olarak yerleşmiş. Ayrı olan bu 2 yapının arası yakın dönemde betonarme muhdes bir yapı ile birleştirilmiş. Bu 2 yapıda; zemin +3 katlı olmak üzere toplam 4’er katlı olarak inşa edilmiş. Her 2 yapının pencere kenarları kesme taştan inşa edilmiş. Yapıların zemin merdivenleri; parmaklı korkulukları dâhil olmak üzere tümüyle ahşap malzemelerden yapılmış. Her 2 yapıda da iç dizayn açısından farklı plan şemaları uygulanmış. Yapılar genelde koridor etrafına yerleştirilmiş odalardan oluşuyor. Bu odalar hafif basık kemerli pencerelerle aydınlatılmış. Yapıların üzerleri beşik çatılı olup çatı örtüsü sac malzeme ile kaplanmış.Günümüzde tek bir yapı gibi algılanan bu yapılar; Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1992 yılında 1244 sayılı karar ile “Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmiş. Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan yapılar Kahramanmaraş Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından müze yapılmak üzere 2014 yılında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ön tahsisle devredilmiş olup 2016 tarihinde de kesin tahsisle devredilmiş. 

Özgün yapısını kısmen kaybetmiş eserin, öncelikli olarak özgün yapısına döndürülmesi ve korunması için gerekli onarımların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yapıya yönelik getirilen sağlamlaştırma, temizleme, bütünleme ve yenileme biçimindeki müdahaleler, yapının korunmasına ve günümüz koşullarına uyarlanarak kullanılabilmesi amacını taşıyor. Restorasyon çalışması kapsamında öncelikle ayakta kalan 2 bina arasında muhtes yapı sökülüp yapıda uygulanacak işlemler için askılama yapılarak bina güvenliği sağlanacak.Ana binanın zemin katı, hazırlanan projede hol, danışma - arşiv, teknik personel odası, çay ofisi, dinlenme / emzirme odası, mescit ve simülasyon odası olarak yeniden işlevlendirildi. Restitüsyon projesi doğrultusunda kuzey cephe üzerinde kapatılmış veyahut kaldırılmış pencere açıklıkları yeniden açılıp birinci sınıf çam kereste malzeme kullanılarak, 4+4 12 mm boşluklu ısı camlı giyotin pencereler yapılacak. Ayrıca tüm ahşap kapılar birinci sınıf çam kereste malzeme kullanılarak yenilenecek. Bu katın zemini kesme taş kaplama yapılacak. Hol ve simülasyon odasının tavanları düz ahşap kaplama, diğer mekânların tavan kaplamaları ise çift yönlü çıtalı ahşap tavan kaplaması yapılacak. Mevcut ana bina giriş merdivenleri ve döneminde kantin olarak kullanılan merdiven altı kısmı kaldırılacak. Restitüsyon projesi doğrultusunda ana bina giriş ahşap merdivenleri, terası ve ahşap korkulukları birinci sınıf çam kereste malzeme kullanılarak yeniden yapılacak. Restitüsyon projesi doğrultusunda bu bölüm zemin kat giriş kapısı olarak düzenlenecek. Ahşap kiriş ve dikmeler korunacak. Zarar görmüş, deformasyona uğramış, kırılma ve kopmaların tespit edildiği dikme ve kirişlemeler ahşap kaplamalar kaldırıldıktan sonra aslına uygun malzeme kullanılarak yenilenecek. Ayrıca mevcut dikme ve kirişlere boya raspası yapılacak.
Ana bina birinci katın mevcut tüm bölücü ve taş duvarlar üzerindeki sıvalar raspa edilecek. Ardından hidrolik kireç katkılı sıva ile duvar yüzeyleri yeniden sıvanacak. Niş bölümlerinin doğramaları birinci sınıf çam kereste kullanılarak yenilenecek. Mevcut ahşap merdivenler korunup kırılma, kopma veya deformasyonların olduğu kısımlarda özgün malzeme kullanılarak tamamlanacak. 

Mevcut durumda odalar şeklinde kullanılmış olan ikinci kat; hol ve 6 adet sergi odası olarak düzenlenecek. Zemin döşemesi ahşap kaplama yapılacak. Mekânlardan hol tavanı düz ahşap kaplama, diğer mekânların tavan kaplamaları ise çift yönlü çıtalı ahşap kaplaması yapılacak. Tavanların kenarlarına koltuk altı silmesi döşenecek. Ayrıca tüm mekânların duvar yüzeylerine kartuşlu ahşap duvar kaplaması yapılacak. 

Üçüncü kat; hol kütüphane ve 2 adet sergi salonu olarak düzenlenecek. Mevcut tüm bölücü duvarlar kaldırılarak, yerine proje doğrultusunda verilen ölçülerde bağdadi duvar tekniğiyle yeni duvarlar yapılacak. Zemin döşemesi ve mekânların tavanı düz ahşap kaplama yapılacak. Bu katta yer alan müştemilat kısmının avlu kısmı yeniden düzenlenecek. Zemin kaplaması kesme taş kaplama yapılacak. Beton basamaklar kaldırılıp yerine kesme taş basamaklar yapılacak. Ayrıca engelli vatandaşlar için engelli rampası da eklenecek. 

İkinci binanın mevcut bodrum katı depo, bay wc, bayan wc, engelli wc, enerji ve tesisat odası, sistem odası, güvenlik ve izleme odası olarak yeniden düzenlenecek. Mevcut taş duvarlar üzerindeki sıvalar raspa edilip ardından hidrolik kireç katkılı sıva ile taş duvar yüzeyleri yeniden sıvanacak. Mevcut beton zemin döşemesi kaldırılıp restorasyon projesi doğrultusunda zemin kotları düzenlenerek, zemin kesme taş kaplama yapılacak. Islak hacimlerin ve tesisat odalarının zemin döşemelerinde seramik kaplama malzeme kullanılacak. İkinci binanın tüm ahşap kapıları birinci sınıf çam kereste kullanılarak yenilenecek. Mevcut ahşap pencereler ise kaldırılıp yerine birinci sınıf çam kereste malzeme kullanılarak 4+4 12 mm boşluklu ısı camlı ahşap giyotin pencereler konulacak. Denizlik kısımları ahşap kaplama yapılacak.İkinci binanın zemin katında bodrum kata inen betonarme merdivenin holü olarak hizmet veren alan binanın çekirdeği olarak düzenlenecek. Betonarme döşeme karot yardımıyla merdiven ölçülerinde yarılarak açılan bu boşluğa ahşap merdiven eklenecek. Merdiven beden duvarına oturan kısmında engelli iniş koltuğu da bulunacak. Mevcut durumda kaldırılmış olan ahşap giriş merdivenleri, terası ve ahşap korkulukları birinci sınıf çam kereste malzeme kullanılarak yeniden yapılacak. 

İkinci binanın birinci katı 4 adet sergi odası ve hol olarak düzenlenecek. Mevcut taş duvarlar üzerindeki sıvalar raspa edilecek. Ardından hidrolik kireç katkılı sıva ile taş duvar yüzeyleri yeniden sıvanacak. Zemin kaplaması ahşap kaplama yapılacak. Mekânların tavanlarına çift yönlü çıtalı ahşap tavan kaplaması yapılacak. Tavan kaplamalarının ve kullanılacak olan çıtaların renk seçimine teşhir ve tanzim projesine göre karar verilecek. 

Mevcut betonarme kolonlar hazırlanan statik proje doğrultusunda yeni ölçülerinde güçlendirilecek. Mevcutta konferans / tiyatro salonu olarak kullanılmış olan ikinci kat; aynı fonksiyonda hizmet vermeye devam edecek. Konferans salonu, 2 adet hazırlık odası, kat ofisi ve hol olarak yeniden düzenlenecek. Mevcut tüm bölücü duvar ve ahşap paneller kaldırılarak proje doğrultusunda mekân düzenlemesi yeniden yapılacak. 

İkinci binanın mevcut bacaları üzerindeki özgün olmayan tuğla kaplamalar ve sıvalar sökülecek, tüm bacaların yüzeyleri yeniden hidrolik kireç katkılı harç ile sıva yapılacak. Mevcut dökme mozaik baca harpuştaları da kaldırılarak yerine kesme taş malzeme ile yeniden harpuşta yapılacak. Mevcut çatı örtüsü olan oluklu saç levhalar kaldırılıp kaplama örtüsü olarak kenetli titanyum kaplama kullanılarak çatı örtüsü yenilenecek. Ayrıca mevcut durumda yıkılmış olan çan kulesi yeniden yapılacak. Restitüsyon projesi doğrultusunda 2 yapı arasındaki betonarme eklentinin kaldırılması neticesinde açığa çıkan cepheler de müze fonksiyonuna hizmet edebilmek ve 2 yapı arasındaki bağlantıyı sağlayabilmek için 2 bina arasına birinci ve ikinci katları birbirine bağlayan çelik konstrüksiyondan imal edilmiş, cepheleri temperli lamine cam kaplamalı, üstü kenetli titanyum levha ile örtülü zemin kısmı ise granit seramik kaplama olacak şekilde çelik köprü yapılacak. 

Avlunun yaya girişini sağlayan alan ıslah edilirken mevcut demir giriş kapısı korunacak. Giriş kapısının yan tarafında yer alan bahçe duvarlarının üzerine kesme taş kaplama yapılacak. Zemin kesme taş kaplama, tavan ise ahşap kaplama yapılacak. Ahşap çatı kostrüksiyonu yenilenecek. 

Avlu restorasyon projesi kapsamında yeniden düzenlenecek. Ağaçlar ve havuz korunacak proje doğrultusunda etrafları çiçeklendirilecek. Havuz kısmının etrafına ise ölçülendirildiği şekli ile ahşap deck kaplama yapılacak. Betonarme şeklindeki bahçe duvarlarına eklenmiş olan beton oturaklar kaldırılıp yerine avlu kısmında ahşap pergolerler eklenecek. Ahşap pergolelerin üzerine ise sarmaşık bitkiler serilecek. Tüm betonarme istinat şeklindeki bahçe duvarlarının yüzeylerine kesme taş kaplama yapılacak. Üzerine ise kesme taş harpuştalar eklenecek. Betonarme üzeri mozaik kaplama olan merdiven kaldırılacak. Yerine proje doğrultusunda ölçülendirildiği ve detaylandırıldığı şekil ile betonarme konstrüksiyonlu üzeri kesme taş malzeme kaplamalı avlu merdivenleri ve hidrolik engelli rampaları yapılacak.

HAZIRLAYAN: HACER ARIK GÖNÜL 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.