Sözlük
Sözlük
Yazarın Makaleleri
Bina okuma 4
Rönesans ve Barok Süslü Gotik biçimler belirli bir kurak dizisi çerçevesinde belirlenmiyordu. Rönesans'ın anahtar özelliği ise katı kurallarla tanımlanmış klasik düzenin yeniden canlandırılmasıydı. Rönesans'ta Antik Roma'nın...
Bina okuma - 2
Karma Düzen  Özellikle Roma'ya özgü bir yaratıcılığın ürünü olan karma düzen, en zengin ve detaylı düzendir. Bu düzen, akant yaprakları ve "S" kıvrımlarıyla, korent ile iyon arasında bir bağ oluşturur. Bu düzendeki friz ve...
Bina okuma 1
Sütunlar ve başlıklar  Sütun bir düşey gövdedir. Sütunlar genellikle yatay bir lentoyu taşıyan bir sıra içinde dizilirler. Buna da kolonat denir. Ya da bir kemer dizisiyle birlikte kullanılırlar. Bu şekline de arkat denir. Tabi bazen tek...
Aydınlanma Çağı
'Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise, insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. İşte bu ergin olmayışa...
Hoysala mimarisi
Hoysala, bir Güney Hindistan imparatorluğudur. 10'uncu ve 14'üncü yüzyıllarda şimdiki Karnataka eyaletinin bulunduğu bölgede hüküm sürmüş ve mimarisi ile günümüze kadar adını yaşatmıştır. Hoysala çağı, Güney Hindistan'da...
Çin mimarisi
Çin mimarisi, Doğu Asya'da yüzyıllar boyunca şekillenmiş bir mimari sistemdir. Dekoratif detaylar haricinde yapısal ilkeleri büyük ölçüde bir değişime uğramamıştır. Çin mimarisinin genel özellikleri Süslü sanat anlayışı Hindistan'da...
St. Nicholoas
Kocaman gövdesi, dalgalı, uzun, beyaz sakalı ve kırmızı beyaz imajıyla bir dede var yılın bu zamanlarında akla gelen. Kutuplarda bir masal diyarında hediyeleri ve tatlı geyikleri ile birlikte yaşıyor. Yılda bir defa yolu buralara düşüyor....
Antik Yunan Mimarisi (MÖ 600 - 146)
MÖ 600 yıllarında Yunanlar yapılarında taş kullanmaya başlarlar. MÖ 480-323 arasında Atina çok büyük imparatorluğun başkentidir. Akdeniz'deki bütün kolonilerde Yunan tapınakları ve tiyatroları inşa edilir. MÖ 449-432 Atina'da...
B / Bauhaus
Bauhaus: 1919 yılında, Almanya'nın Weimar şehrinde kurulmuş sanat ve tasarım okuludur. Bauhaus 20'nci yüzyıl başında, modern tasarımın oluşmaya başladığı önemli okullardan biridir. Henry Van de Velde'nin Weimar'da kurduğu...
B / Bohem
Bohem: Bohem, sözlük anlamına göre bakıldığında yarınını düşünmeden yaşayan, günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan, yazın ve sanat çevresinden kimse ya da topluluk tanımını görüyoruz. Belki de bu tarz ancak etnik kelimesi...
Oryantalizm
Oryantalizm: Avrupa mimarlığında Doğu'ya ilgi 18'inci yüzyıla uzanır ve önce dekoratif sanatlar alanında, ardından da İngiltere'deki bazı yapılarda kendini gösterir. Bunların en güzel örneği Chambers'in Surrey'de...